کالای فیزیکی

اجاره تورگاید | دستگاه فرستنده تورگاید

اجاره تورگاید | دستگاه فرستنده تورگاید
اجاره تورگاید | دستگاه فرستنده تورگاید
اجاره تورگاید | دستگاه فرستنده تورگاید
اجاره تورگاید | دستگاه فرستنده تورگاید

اجاره تورگاید | دستگاه فرستنده تورگاید

ناموجود
اضافه به سبد خرید

اجاره دستگاه فرستنده تورگاید

شما با اجاره دستگاه فرستنده تورگاید یک فرستنده بی‌سیم ترجمه همزمان دریافت می‌کنید که با اجاره دستگاه ترجمه همزمان در کنار این فرستنده یک سیستم کامل ترجمه همزمان خواهید داشت

توجه نمایید که این دستگاه قابلیت ترجمه خودکار ندارد و فقط فرستنده صدا به دستگاه‌های گیرنده همین برند هست

اجاره فرستنده بی سیم صوتی

شما با اجاره فرستنده بی‌سیم صوتی می‌توانید در محیط کارخانه, تورهای گردشگری و مکان‌های مختلف صدای سخنران را در حال حرکت به‌وضوح داشته باشید

در کنار این فرستنده یک میکروفون یقه‌ای با هدمیک به صورت رایگان ارائه می‌گردد تا با وصل شدن میکروفون به فرستنده تورگاید صدای سخنران به شنونده‌هایی که دستگاه گیرنده دارند برسد